REGULAMIN MAJABAJA

 1. Klub Malucha  „Maja baja” jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia oraz 2 maja).
 2. 31 grudnia (sylwester) Majabaja czynna jest od 7:00 do 15:00.
 3. Dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji (w lipcu bądź w sierpniu) na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, o czym Rodzice będą powiadomieni z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Przerwa wakacyjna nie wpływa na kwotę abonamentu.
 4. Przyjmujemy dzieci w wieku od 8 miesiąca do 3 roku życia.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych wraz z podpisaną umową oraz wpłata wpisowego.
 6. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną. W przypadku zapisu rodzeństwa dziecka wcześniej uczęszczającego do Majabaja wpisowe jest pobierane w wysokości 50% kwoty obowiązującego wpisowego.
 7. Oferujemy pobyt w formie stałego abonamentu miesięcznego lub w formie karnetu miesięcznego z limitem godzin. W przypadku dużego zainteresowania pobytem, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na abonament miesięczny.
 8. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe.
 9. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore opiekunki mogą odmówić jego przyjęcia.
 10. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w Majabaja opiekunki natychmiast powiadomią Rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.
 11. Opiekunki nie podają lekarstw dzieciom.
 12. Po okresach absencji spowodowanych chorobą dziecka Rodzice powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.
 13. W przypadku nieobecności dziecka danego dnia stawka żywieniowa nie będzie liczona, o ile Rodzice powiadomią opiekunki o nieobecności najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny określonej w abonamencie. W przypadku spóźnienia będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, za każdą rozpoczętą godzinę. Odbiór po godzinie 18:00 - to koszt 25 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
 15. Do odbioru dziecka są upoważnieni Rodzice oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców.
 16. Opłaty za pobyt dziecka należy regulować do 5-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. W przypadku braku wpłaty do 5 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 17. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Klubie Malucha Majabaja Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 18. W przypadku dni przełomowych tj. gdy dzień wolny (święto) wypada np. w czwartek lub wtorek, placówka zastrzega sobie zamknięcie placówki, gdy zgłosi się mniej niż 4 dzieci. W takich dniach wyżywienie jest realizowane w zakresie rodziców.
 19. W ramach czesnego zapewniamy:
  łóżko wraz z pościelą, wodę, materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy itp., śliniaczki i ręczniki do rąk, naczynia
 20. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki w skład, której wchodzą: szczoteczka i pasta do zębów, piżamka, ubranie na zmianę x2,chusteczki mokre oraz higieniczne, kapcie, pieluchy (o ile dziecko używa).
 21. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową i są dostosowane do wymagań zdrowotnych oraz wyznaniowych. W indywidualnych przypadkach posiłki mogą być dostarczane przez Rodziców.
 22. Klub Malucha Majabaja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas ich pobytu.
 23. Wszystkie dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
 24. Rodzic w ramach abonamentu otrzymuje indywidualny login i hasło do monitoringu. Rodzic zobowiązuje się nie przekazywać danych dostępowych osobom trzecim.
 25. W ramach pobytu dziecka w żłobku rodzice wyrażają tym samym zgodę na możliwość publikacji zdjęć, które mogą zostać umieszczone w gablotach, kronikach, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej żłobka. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki dziecka w Majabaja.
 26. Personel żłobka zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych.
 27. Rodzice oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyjścia w celu odebrania dziecka oraz przez wskazane upoważnione osoby
 28. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Majabaja a Rodzicem.
 29. Opłaty za pobyt reguluje cennik.
 30. O wszelkich zmianach regulaminu i cennika Rodzice będą powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem.