W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia.
Opieramy się na programie Zabawy fundamentalne (Colin Rose i Gordon Dryden).
Zabawy wspomagające rozwój dzieci od 0 do 6 lat, które wspomagają harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości.
Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.

 

Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Oprócz troskliwej opieki i pielęgnacji codziennie zapewniamy naszym podopiecznym dużo zabaw „które uczą”. Pracujemy nad kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych i kulturalnych. Duży nacisk kładziemy na naukę samodzielności .


Wszystkie dzieci mogą korzystać z pełnej oferty zajęć, mających na celu prawidłowy i harmonijny rozwój. Każdego dnia dzieci poznają świat i uczą się na dostosowanych do ich wieku zajęciach: 


Zajęcia manipulacyjne – z zastosowaniem różnorodnych zabawek doskonalimy mechanizm percepcyjno-motoryczny (kojarzenie danych sensorycznych z danymi ruchowymi). Zabawa projektowana przez samo dziecko.
Zajęcia plastyczne – przy pomocy kredek, pędzli, plasteliny kształtujemy sprawność manualną małych rączek (mała motoryka) 


Gimnastyka ogólnorozwojowa – w zabawach, przy pokonywaniu przeszkód rozwijamy sprawność ruchową (duża motoryka) 


Najważniejsze dla dzieci jest przebywanie na powietrzu. Ponieważ mamy własny, ogrodzony placyk, przy dobrej pogodzie nasi podopieczni są na zewnątrz przez większość dnia. 


Zabawa z językiem angielskim – dzieci oswajają się z językiem podczas słuchania angielskich piosenek i wspólnych zabaw z Myszką Miki